Rovnátka Olomouc Zlín

Ortodoncie

Vnitřní řád ordinace

 1. Každý pacient má právo na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb.
 2. Pacienti a jejich doprovod jsou povinni respektovat zásady občanského soužití
  a dobrých mravů.
 3. Pacienti se, mimo akutních stavů, vždy objednávají na určitý čas vyšetření buď osobně, telefonicky nebo elektronicky. Objednané termíny jsou závazné a v případě, že se pacient nemůže dostavit na vyšetření, je povinen sjednanou návštěvu zrušit nejpozději 24 hodin předem. Neomluvená absence je porušením vnitřního řádu. Tři a více neomluvených návštěv může být důvodem k ukončení péče.
 4. Pozdní příchod o 5 a více minut může být důvodem pro přeobjednání na nový termín vyšetření.
 5. Pořadí pacientů určuje lékař. Naší prioritou je dodržovat časy objednání, to však nelze bezvýhradně. Akutním stavům je vyhrazena ordinační doba pro akutní stavy, tj. každý ordinační den od 8.00 – 8.30 hod. V tuto dobu není třeba se objednávat.
 6. V prostorách ambulance i čekárny je přísný zákaz kouření a konzumace alkoholu a jiných návykových látek. Pacientovi jevícímu známky požití alkoholu či jiných omamných látek může být odmítnuto ošetření a může být z čekárny vykázán.
 7. V čekárně i ordinaci platí zákaz telefonování.
 8. Nikoho verbálně ani fyzicky nenapadáme, nekřičíme ani nezvedáme hlas. Naše ordinace se v rámci možností snaží všem pacientům maximálně vyhovět a rádi bychom si zachovali přátelské prostředí, jaké zde máme. V případě, že nejste s něčím spokojeni nebo Vás něco rozzlobí a situace se v danou chvíli jeví jako zde neřešitelná, kontaktujte, prosíme, naši manažerku, která Vám pomůže situaci v klidu vyřešit a najít optimální možné východisko.
 9. Mluvíme česky a anglicky. Z tohoto důvodu nemůžeme ošetřit pacienty, kteří nemluví česky, slovensky ani anglicky, resp. pouze v případě, že přijdou v doprovodu tlumočníka, který je kompetentní tlumočit mezi jazykem pacienta a češtinou.
 10. V ordinaci, čekárně a jiných prostorách nestátního zdravotnického zařízení je stanoven přísný zákaz pořizování jakýchkoliv fotografií, videonahrávek nebo audionahrávek bez souhlasu pověřeného vedoucího pracovníka a bez souhlasu osob, které by případně měly být natáčeny nebo fotografovány.
 11. Před vstupem do ordinace si pacient vypne mobilní telefon.
 12. Do ordinace k ošetření přichází pacient pouze na vyzvání. Za žádných okolností do ordinace nevstupujte bez zaklepání nebo vyzvání. Vstup a následné vyšetření je podmíněno řádnou osobní hygienou. V opačném případě může zdravotnický personál vyšetření pacienta, které snese odkladu, odmítnout.
 13. Pacient je povinen prokázat se při vstupu do ordinace platným průkazem zdravotní pojišťovny.
 14. U námi prováděných vyšetření a výkonů není potřeba písemný souhlas. Pokud pacient nevyjádří svůj nesouhlas, má se za to, že s vyšetřením, zákrokem a léčbou souhlasí.
 15. Pacient hlásí bezodkladně změnu osobních údajů (bydliště, příjmení, email, telefon…), změnu zdravotní pojišťovny.
 16. Informace o zdravotním stavu pacienta poskytujeme pouze osobám, které pacient sám předem určil.
 17. Nahlížet do zdravotnické dokumentace a pořizovat z ní výpisy a kopie na vlastní náklady může pouze pacient, jeho zákonní zástupci, zmocněnci a osoby stanovené obecně závaznými předpisy.
 18. Vnitřní řád je pro všechny pacienty závazný. Není povinností pacienta souhlasit s Vnitřním řádem, ale nesouhlas je zároveň nesouhlasem s poskytnutím zdravotní péče a objednáním
  v našem zdravotnickém zařízení.
 19. Zdravotnické zařízení může ukončit poskytování zdravotních služeb pacientovi, který závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup nebo se neřídí vnitřním řádem (§ 48 odst. 2 písm. d) zákona
  č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů).
 20. V případě ukončení péče z důvodu porušení vnitřního řádu bude postupováno v souladu
  s § 48 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

SOUVISEJÍCÍ INFORMACE

Nemůžeme brát všechny telefony. Sestry se musí primárně věnovat potřebám pacientů fyzicky přítomných v ordinaci a až poté mohou brát hovory. Proto jsme upravili komunikaci: e-mailem olomouc@zuboland.cz, SMS na tel. číslo 608335512 a pomocí aplikace Dental Monitoring. Odpovídáme ihned, jakmile je to možné.

Prostory čekárny jsou monitorované kamerovým systémem se záznamem pro vaši i naši bezpečnost.

Pokud se registrujete k jinému lékaři, Váš nový lékař zažádá o výpis z Vaší zdravotnické dokumentace, který pošleme v termínu do 30 dnů. Samotná zdravotnická dokumentace se ze zákona nepředává.

Za věci odložené v ordinaci či čekárně zdravotnické zařízení neručí.

 

Vnitřní řád ordinace je platný od 1. 11. 2023 a je zveřejněn jak elektronicky na www.zuboland.cz, tak v tištěné podobě v čekárně ordinace. Lékař si vyhrazuje právo
v případě potřeby vnitřní řád ordinace aktualizovat.

Kontakt

OLOMOUC

Kavaleristů 10

779 00 Olomouc

Mob.: 608 33 55 12

Facebook.com/zuboland

E-mail

OLOMOUC

Ortodoncie:

olomouc@zuboland.cz – dotazy k ortodontické léčbě

Recepce:

olomouc@zuboland.cz – objednávky  pacientů

zlin@zuboland.cz – objednávky

a dotazy k léčbě

Ordinační hodiny

OLOMOUC

Po: 7:30 – 15:00

Út: 7:30 – 16:00

St: 7:30 – 16:00

Čt: 7:30 – 15:00

Pá: 7:30 – 13:00

Vždy je nutné se předem objednat !
© 2024 Zuboland | All rights reserved. Developed by Esponer